Příkaz I[i|c|h|t]=<řetězec> - vyhledat řetězec v archivech


Vyhledá textový řetězec v archivech. Podporuje následující volitelné parametry:

i hledání bez rozlišení velkých a malých písmen (výchozí)
c hledání s rozlišením velkých a malých písmen
h hledání hexadecimální posloupnosti
t použít tabulky znaků ANSI, UTF-8, UTF-16 a OEM

Nezadáváte-li žádné parametry, lze použít zjednodušenou syntaxi příkazu – i<řetězec> namísto i=<řetězec>

Modifikátor 't' lze použít v kombinaci s jinými parametry, například ict=řetězec povede k prohledávání s rozlišením velkých a malých písmen a s použitím všech podporovaných tabulek znaků.

Příklady

  1. Hledat v souborech *.txt v archivech *.rar na disku c: řetězec "hledany text" s rozlišením velkých a malých písmen

    WinRAR "ic=hledany text" -r c:\*.rar *.txt

  2. Prohledat RAR archivy ve složce e:\texty na výskyt hexadecimální posloupnosti f0 e0 ae ae ab 2d 83 e3 a9

    WinRAR ih=f0e0aeaeab2d83e3a9 -r e:\texty

zpět