Příkaz "Otestovat soubory v archivu"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu.

V režimu správy archivu, máte-li ve WinRARu otevřen archiv, musíte nejdříve vybrat soubory a složky z tohoto archivu, které mají být otestovány. Potom spusťte příkaz "Otestovat soubory v archivu" z nabídky Příkazy, stiskněte tlačítko "Otestovat" na nástrojové liště nebo použijte klávesovou zkratku Alt+T.

Všechny chyby, které se při testu vyskytnou, budou zobrazeny v okně "Diagnostické zprávy". Pokud proběhne testování bez chyb, zobrazí WinRAR odpovídající hlášení.

Nachází-li se WinRAR v režimu správy souborů, je možné otestovat soubory z několika archivů najednou. Postup je v podstatě shodný jako v předchozím odstavci, místo souborů k otestování však vybíráte archivy, které si přejete celé otestovat. a složky, kde má WinRAR tyto archivy vyhledávat. Po prohledání zadaných cest proběhne budou všechny nalezené archivy otestovány.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "t"

zpět