Příkaz "Provést test výkonu počítače"

Pomocí tohoto testu lze porovnat výkonnost komprese RARu na různých počítačích.

V průběhu této operace jsou nejdříve vygenerována náhodná data, do kterých je vložena speciálně pro tuto operaci vytvořená redundance. Takto upravená data jsou pak zpracována kompresním a následně dekompresním algoritmem RARu. Výsledek dekomprese je pak porovnán se zdrojovými daty, se kterými se musí shodovat. Pokud RAR zjistí jakýkoliv rozdíl, ohlásí výskyt chyby (položka "Zjištěné chyby"). Takové chyby mohou poukazovat na problémy v hardwaru počítače, například nespolehlivou operační paměť. V dialogu probíhající operace je dále zobrazeno množství zpracovaných dat a momentální a celková rychlost komprese v kilobytech za sekundu. Tuto hodnotu pak můžete porovnat s výsledkem na jiném počítači – například když potřebujete zjistit, jaká konfigurace počítače by se lépe hodila ke kompresi pomocí RARu. Při tomto testu je použit pouze základní kompresní algoritmus RARu se slovníkem o velikosti 4096 KB – všechny ostatní filtry a specializované algoritmy jsou vypnuty. Testuje se tedy samotné jádro komprese RARu na nejobtížnějším vzorku dat.

Volbou "Multithreading" lze zjistit a porovnat výkon různých verzí kompresního algoritmu WinRARu – jednovláknové a vícevláknové (optimalizované pro počítače s více procesory). Podle výsledku se pak můžete rozhodnout povolit či zakázat v dialogu nastavení Obecné vykonávání programu ve více vláknech.

Na začátku operace je nutno naplnit slovník kompresního algoritmu. Než je slovník naplněn, je ukazatel rychlosti komprese nespolehlivý a nesouvislý. Použitelný údaj lze očekávat až po několika sekundách běhu operace. Výsledná rychlost se zobrazuje až tehdy, když bylo získáno dostatečné množství statistických dat pro výpočet spolehlivého výsledku. Po zobrazení se tento údaj již nemění. Přestože testovací data jsou náhodná, jejich úroveň redundance a jiné významné parametry jsou vždy stejné, takže výsledek je reprezentativní a nezávislý na době běhu, za předpokladu, že se nemění zatížení systému ostatními procesy.

Nelze zaručit, že různé verze WinRARu v této funkci dojdou ke stejným výsledkům. Porovnáváte-li tedy výkon na různých počítačích, ujistěte se, že používáte shodnou verzi programu. Je také vhodné ukončit před prováděním tohoto testu všechny ostatní aplikace.

Tato operace nemá stanoven cíl, po jehož dosažení by sama skončila – je tedy vždy nutné ji manuálně přerušit. Ke svému provedení nepotřebuje žádný prostor na pevném disku - celá operace probíhá pouze v paměti počítače.

zpět