Příkaz "Provést test výkonu počítače"


Pomocí tohoto testu lze porovnat výkonnost komprese RARu na různých počítačích.

V průběhu této operace jsou nejdříve vygenerována náhodná data, do kterých je vložena speciálně pro tuto operaci vytvořená redundance. Takto upravená data jsou pak zpracována kompresním a následně dekompresním algoritmem RARu. Výsledek dekomprese je pak porovnán se zdrojovými daty, se kterými se musí shodovat. Pokud RAR zjistí jakýkoliv rozdíl, ohlásí výskyt chyby (položka "Zjištěné chyby"). Takové chyby mohou poukazovat na problémy v hardwaru počítače, například nespolehlivou operační paměť. V dialogu probíhající operace je dále zobrazeno množství zpracovaných dat a momentální a celková rychlost komprese v kilobytech za sekundu. Tuto hodnotu pak můžete porovnat s výsledkem na jiném počítači – například když potřebujete zjistit, jaká konfigurace počítače by se lépe hodila ke kompresi pomocí RARu. Při tomto testu používá WinRAR svůj základní kompresní algoritmus slovníkem o velikosti 32 MB s úrovní komprese "Normální", ostatní filtry a specializované algoritmy jsou vypnuty.

Volbou "Multithreading" lze zjistit a porovnat výkon různých verzí kompresního algoritmu WinRARu – jednovláknové a vícevláknové (optimalizované pro víceprocesorové architektury).

Na začátku operace je nutno naplnit slovník kompresního algoritmu. Než je slovník naplněn, je ukazatel rychlosti komprese nespolehlivý a nesouvislý. Použitelný údaj lze očekávat až po několika sekundách běhu operace. Výsledná rychlost se zobrazuje až tehdy, když bylo získáno dostatečné množství statistických dat pro výpočet spolehlivého výsledku. Po zobrazení se tento údaj již nemění. Přestože testovací data jsou náhodná, jejich úroveň redundance a jiné významné parametry jsou vždy stejné, takže výsledek je reprezentativní a nezávislý na době běhu, za předpokladu, že se nemění zatížení systému ostatními procesy.

Nelze zaručit, že různé verze WinRARu v této funkci dojdou ke stejným výsledkům. Porovnáváte-li tedy výkon na různých počítačích, ujistěte se, že používáte shodnou verzi programu. Před prováděním tohoto testu je také vhodné ukončit všechny ostatní aplikace.

Tato operace nemá stanoven cíl, po jehož dosažení by sama skončila – je tedy vždy nutné ji manuálně přerušit. Ke svému provedení nepotřebuje žádný prostor na pevném disku - celá operace probíhá pouze v paměti počítače.

zpět