Příkaz RN - přejmenovat soubory v archivu


Přejmenuje soubor v archivu. Příkaz je podporován pouze pro archivy ve formátu RAR a ZIP. Syntaxe příkazu je následující:

winrar rn <archiv> <jmeno1> <nove_jmeno1> … <jmenoN> < nove_jmenoN>

Například provedením příkazu:

WinRAR rn data.rar readme.txt readme.bak info.txt info.bak

přejmenujete v archivu data.rar soubory readme.txt na readme.bak a info.txt na info.bak.

Jak v původním tak v novém jméně lze používat zástupné znaky. Toto je vhodné pro jednoduché transformace, jako například změnu přípony souborů. Příkazem

WinRAR rn data.rar *.txt *.bak

lze například rychle přejmenovat všechny soubory *.txt na *.bak.

WinRAR při přejmenovávání nekontroluje, zda se soubor nového jména již v archivu nevyskytuje. Proto je potřeba, zejména při hromadném přejmenovávání, dbát na zachování jednoznačnosti jmen. Při hromadném přejmenovávání je zásadně třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť jeden nesprávně zvolený příkaz může zničit jména mnoha souborů – najednou a nenávratně.

zpět