Příkaz "Vyhledat soubory"


Tento příkaz je dostupný v obou režimech WinRARu, tedy režimu správy souborů a správy archivu. Pomocí dialogu "Vyhledávání souborů" lze soubory, obsahující daný řetězec, hledat jak v právě otevřeném archivu, tak ve vybraných složkách či discích. Ovládací prvky tohoto dialogu budou níže popsány.

Hledat názvy souborů

Toto pole má ve výchozím nastavení hodnotu "*", která znamená, že budou prohledány všechny soubory. Přejete-li si omezit hledání pouze na určité typy souborů, můžete zde zadat jednu či více mezerami oddělených masek souborů – například "*.txt", přejete-li si prohledat pouze textové soubory. Potřebujete-li zadat jméno souboru, které obsahuje mezery, zapište jej v uvozovkách.

Hledat textový řetězec

Zde lze zadat textový řetězec, který se má v souborech hledat. Ponecháte-li pole prázdné, bude podmínce hledání odpovídat jakýkoliv řetězec a WinRAR zobrazí všechny soubory, které splní ostatní zadané podmínky.

Rozlišovat velká a malá písmena

Umožňuje zvolit, zda budou při porovnávání textových řetězců velká a malá písmena považována za shodná, nebo budou rozlišována.

Použít všechny znakové sady

Stanoví, zda se při hledání textu mají použít všechny znakové sady – ANSI, Unicode UTF-8, Unicode UTF-16 a OEM (MS DOS). Je-li tato volba vypnuta, použije WinRAR pouze výchozí znakovou sadu systému Windows (ANSI). Zapnout prohledávání pomocí všech znakových sad může být užitečné například při hledání textových řetězců obsahujících znaky s diakritikou či jiné zvláštní znaky, které mají v různých znakových sadách různou číselnou reprezentaci a o nichž není jisté, pomocí které znakové tabulky byly uloženy.

Hledat hexadecimální posloupnost

Hledaný řetězec bude vyhodnocen jako posloupnost mezerami oddělených čísel v šestnáctkové číselné soustavě.

Prohledávaná oblast

Při použití uvnitř archivu je toto pole omezeno na složky tohoto archivu. Vně archivu lze volbou "Aktuální složka" prohledat pouze aktuální složky, volbou "Vybrané položky" položky právě vybrané v seznamu souborů a výběrem některého z nabízených seznamů písmen disků právě tyto disky.

Typy archivů

Typy archivů, které mají být prohledány. Výchozí hodnota "*" obsáhne všechny formáty archivů. Zadáním jedné či více mezerami oddělených masek souborů můžete hledání omezit pouze na zadané typy archivů – například pomocí "*.rar" prohledat pouze RAR archivy.

volba "Prohledat podsložky"

Zaškrtnete-li tuto volbu, prohledá WinRAR nejen zadané složky či disky, ale rekurzivně i všechny jejich podsložky. Tato volba je platná pouze pokud je jako prohledávaná oblast zvolena "Aktuální složka".

volba "Prohledat soubory"

Je-li tato volba zapnuta, prohledá WinRAR běžné soubory na disku, tedy takové, které se nenacházejí v žádném archivu a vyhovují ostatním zvoleným nastavením.

volba "Prohledat archivy"

Umožní prohledat archivované soubory. Zaškrtnutím obou voleb, tedy "prohledat soubory" a "prohledat archivy" lze vyhledat požadovaný text jak v archivech, tak v běžných souborech.

volba "Vynechat šifrované"

Způsobí, že při prohledávání archivů budou automaticky vynechány takové, k jejichž prohledávání je potřeba heslo.

tlačítko "Uložit"

Tímto tlačítkem lze uložit nastavení tohoto dialogu a jejich opětovné načtení při příštím otevření dialogu.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "i"

zpět