Příkaz "Vyhledat soubory"

Tento příkaz je dostupný v obou režimech WinRARu, tedy režimu správy souborů a správy archivu. Pomocí dialogu "Vyhledávání souborů" lze soubory, obsahující daný řetězec, hledat jak v právě otevřeném archivu, tak ve vybraných složkách či discích. Ovládací prvky tohoto dialogu budou níže popsány.

Hledat jména souborů

Toto pole má implicitně hodnotu "*", která znamená, že budou prohledány všechny soubory. Přejete-li si omezit hledání pouze na určité typy souborů, můžete zde zadat jednu či více mezerami oddělených masek souborů – například "*.txt", přejete-li si prohledat pouze textové soubory. Potřebujete-li zadat jméno souboru, které obsahuje mezery, zapište jej v uvozovkách.

Hledat textový řetězec

Zde lze zadat textový řetězec, který se má v souborech hledat. Ponecháte-li pole prázdné, bude podmínce hledání odpovídat jakýkoliv řetězec a WinRAR zobrazí všechny soubory, které splní ostatní zadané podmínky.

Rozlišovat velká a malá písmena

Umožňuje zvolit, zda budou při porovnávání textových řetězců velká a malá písmena považována za shodná, nebo budou rozlišována.

Použít všechny tabulky znaků

Stanoví, zda se při hledání textu mají použít všechny znakové tabulky – ANSI, Unicode a OEM (MS DOS). Je-li tato volba vypnuta, použije WinRAR pouze implicitní znakovou tabulku systému Windows (ANSI). Zapnout prohledávání pomocí všech znakových tabulek může být užitečné například při hledání textových řetězců obsahujících znaky s diakritikou či jiné zvláštní znaky, které mají v různých znakových tabulkách různou číselnou reprezentaci a o nichž není jisté, pomocí které znakové tabulky byly psány.

Hledat hexadecimální posloupnost

Hledaný řetězec bude považován za posloupnost čísel v šestnáctkové číselné soustavě, oddělených mezerami.

Disky a složky

Toto pole obsahuje seznam disků, složek a jmen archivů, ve kterých se mají soubory hledat. Je možné zapsat cestu ručně, zvolit ze seznamu některý nabízený disk nebo některou z předdefinovaných hodnot <Aktuální složka> a <Místní pevné disky...>.

Typy archivů

Typy archivů, které se mají prohledat. Implicitní hodnota "*" znamená "všechny formáty archivů". Zadáním jedné či více mezerami oddělených masek souborů můžete hledání omezit pouze na zadané typy – například pomocí "*.rar" prohledat pouze RAR archivy. Lze prohledávat všechny podporované formáty archivů s výjimkou formátu ACE, ve kterých WinRAR z technických důvodů text vyhledávat nemůže.

volba "Prohledat podsložky"

Zaškrtnete-li tuto volbu, prohledá WinRAR nejen zadané složky či disky, ale rekurzivně i všechny jejich podsložky.

volba "Prohledat soubory"

Je-li tato volba zapnuta, prohledá WinRAR běžné soubory na disku, tedy takové, které se nenacházejí v žádném archivu a vyhovují ostatním zvoleným nastavením.

volba "Prohledat archivy"

Umožní prohledat archivované soubory. Zaškrtnutím obou voleb, tedy "prohledat soubory" a "prohledat archivy" lze vyhledat požadovaný text jak v archivech, tak v běžných souborech.

volba "Vynechat šifrované"

Způsobí, že při prohledávání archivů budou automaticky vynechány takové, k jejichž prohledávání je potřeba heslo.

tlačítko "Uložit"

Tímto tlačítkem lze uložit nastavení tohoto dialogu a jejich opětovné načtení při příštím otevření dialogu.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "i"

zpět