Příkaz "Vytisknout soubor"


Tento příkaz umožňuje vytisknout soubor, na kterém se zrovna nachází kurzor. Příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Lze jej vyvolat z nabídky Příkazy, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+I.

zpět