Příkaz X - extrahovat soubory s plnými cestami


Extrahuje soubory z archivu včetně jejich cest. Při extrakci souborů bude na disku vytvořena stejná struktura složek, jaká je v archivu. Toto je řádkový ekvivalent příkazu správy archivu Extrahovat soubory z archivu.

Podobně jako příkaz e může tento příkaz extrahovat soubory z archivu do aktuální, či zvolené složky.

Například příkaz:

WinRAR x Fonts *.ttf

extrahuje všechny *.ttf soubory z archivu Fonts do aktuální složky, následující příkaz:

WinRAR x Fonts *.ttf NewFonts\

je extrahuje do složky NewFonts

Koncové zpětné lomítko na konci zadaného názvu je v tomto případě nutné, neboť WinRAR instruuje, aby tento název zpracoval jako název složky.

zpět