Příkaz "Zamknout archiv"

Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Nacházíte-li se právě uvnitř archivu, není třeba vybírat žádné soubory, stačí pouze zvolit položku "Zamknout archiv " z menu Příkazy, stisknout tlačítko "Zamknout" na nástrojové liště nebo klávesovou zkratku Alt+L. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, je potřeba nejdříve vybrat soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy k uzamčení.

Zamčený archiv nemůže být WinRARem modifikován. Důležité archivy můžete zamknout k zamezení jejich nechtěné modifikaci. Tato funkce je podporována pouze pro archivy formátu RAR.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "k"

zpět