Příkazy SFX: Delete


Delete=<jméno>

Před extrakcí vymaže zadaný soubor z cílové složky. Ve skriptu je možné použít několik příkazů Delete.

Jestliže je soubor, zadaný příkazu Delete, zamčen a nemůže být vymazán, SFX modul se pokusí takový soubor přejmenovat na dočasné jméno vymazat po restartu Windows. Úspěch takové operace závisí na verzi Windows.

Příklad

Delete=winrar95.exe

Delete=rarlng.dll

zpět