Příkazy SFX: Overwrite


Overwrite=[n]

Je-li 'n' nastaveno na 0, bude uživatel dotázán před přepsáním každého existujícího souboru. Toto je výchozí chování a v takovém případě není nutné zadávat příkaz Overwrite. Je-li 'n' v příkazu vynecháno, nebo rovno '1', budou všechny soubory přepsány bez potvrzování. Při hodnotě 'n' rovné '2' nebude žádný existující soubor přepsán.

Příklad

Overwrite=1

zpět