Příkazy SFX: Presetup

Presetup=<program>

SFX modul se pokusí spustit <program> před započetím extrakce, takže uvedený program nebo příkaz již musí na cílovém počítači existovat. Před jeho spuštěním je cílová složka nastavena jako pracovní. Tento příkaz můžete použít například k odstranění starší verze Vašeho programu před instalací nové apod. Obsahuje-li název programu mezery, je nutno jej umístit do uvozovek.

Příklad

Presetup=uninstall.exe /clean

Poznámky

  1. Není-li v komentáři archivu nastaven ani jeden z příkazů Setup a Presetup, zobrazí SFX modul tlačítko s názvem "Extrahovat" namísto "Instalovat". Přejete-li si zobrazit tlačítko "Instalovat" i bez zadání instalačního programu, uveďte samotný příkaz Setup bez dalších parametrů.

zpět