Příkazy SFX: Presetup


Presetup=[<režim>]<program>

SFX modul se pokusí spustit <program> před započetím extrakce, takže uvedený program nebo příkaz již musí na cílovém počítači existovat. Před jeho spuštěním je cílová složka nastavena jako pracovní. Tento příkaz můžete použít například k odstranění starší verze Vašeho programu před instalací nové apod. Obsahuje-li název programu mezery, je nutno jej umístit do uvozovek.

Před názvem programu lze ve špičatých závorkách uvést volitelný údaj <režim>, pomocí kterého může být cílový program spuštěn v maximalizovaném, minimalizovaném, nebo skrytém okně. Údaj může mít hodnotu Max, Min, nebo Hide

Příklady

  1. Spustit příkaz 'uninstall.exe /clean' v základním nastavení velikosti a viditelnosti okna

    Presetup=uninstall.exe /clean

  2. Spustit příkaz 'uninstall.exe /clean' ve skrytém okně

    Presetup=<hide>uninstall.exe /clean

Poznámky

  1. Není-li v komentáři archivu nastaven ani jeden z příkazů Setup nebo Presetup, zobrazí SFX modul tlačítko s názvem "Extrahovat" namísto "Instalovat". Přejete-li si zobrazit tlačítko "Instalovat" i bez zadání instalačního programu, uveďte samotný příkaz Setup bez dalších parametrů.

zpět