Příkazy SFX: Shortcut


Shortcut=<CilZastupce>,<ZdrojSoubor>,<CilSlozka>,<Popis>,<JmenoZastupce>,<IkonaZastupce>

Vytvoří zástupce extrahovaného souboru.

CilZastupce je jednoznakové pole udávající umístění nové vytvořeného zástupce:

D Vytvořit zástupce na Ploše
P Vytvořit zástupce v nabídce Start/Programy
T Vytvořit zástupce ve složce Po spuštění

ZdrojSoubor je název archivovaného souboru. Je-li tento soubor spustitelný program, lze za jeho název v uvozovkách přidat parametry, které mají být programu při spuštění předány.

CilSlozka je složka, do které se má zástupce umístit. Pokud neexistuje, bude archivem při extrakci vytvořena.

Popis je textový řetězec, popisující zástupce.

JmenoZastupce je název .lnk souboru (zástupce), vytvořeného SFX archivem.

IkonaZastupce je název souboru s ikonou, která má být k zástupci připojena. Vynecháte-li tento parametr, bude použita standardní ikona. Neobsahuje-li název plnou cestu k souboru, bude jej SFX modul hledat mezi extrahovanými soubory.

Všechny parametry jsou odděleny čárkou. Potřebujete-li použít znak čárky v hodnotě některého z těchto parametrů, vložte celý příslušný text do uvozovek. Potřebujete-li v textu použít znak uvozovky, zapište dvě uvozovky bezprostředně za sebou. Povínné jsou pouze parametry CilZastupce a ZdrojSoubor, ostatní jsou nepovinné a mohou být vynechány či ponechány prázdné.

Příklady

  1. Vytvořit na Ploše ve složce WinRAR zástupce k archivovanému souboru winrar.exe, s názvem "Archivátor WinRAR", popisem "Spustitelný soubor WinRARu" a ikonou ze souboru "winrar.ico"

    Shortcut=D, winrar.exe, WinRAR, "Spustitelný soubor WinRARu", "Archivátor WinRAR", winrar.ico

  2. Vynechat parametry CilSlozka a IkonaZastupce a předat programu rar.exe další parametry

    Shortcut=D, "rar.exe" a -ag c:\mydata\backup\daily c:\mydata\files, , Daily backup, Backup

zpět