Příkazy SFX: Text


Tento příkaz podporuje dvě verze syntaxe:

a)

Text=<řetězec>

b)

Text
{
  řetězec1
  řetězec2
  …
}

Tento příkaz vloží zadané textové řetězce do textového okna dialogu SFX modulu. Při prvním výskytu příkazu Text ve skriptu vyprázdní SFX modul před vložením zadaného textu výchozí obsah tohoto okna. Následující příkazy již pouze připojí text určený parametrem <řetězec> k existujícímu textu.

V závislosti na použité syntaxi vloží jeden příkaz buďto jediný řádek, nebo několik řádků najednou.

Licenci je možné zapsat buď v HTML nebo v čistě textové formě. V druhém případě spojí SFX modul zadaný text a přeformátuje jej tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto, pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

Pomocí HTML můžete měnit barvu, font a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách Konzorcia pro World Wide Web (World Wide Web Consortium, W3C). K přípravě HTML textu lze použít i libovolný editor HTML.

Skládá-li se vámi použitý text z více textových bloků, považuje SFX modul znak ‘}‘ za znak konce textu a bude za ním následující text ignorovat. Pokud tento znak potřebujete použít na začátku textového řetězce, je nutné vložit před něj mezeru

Příklady

  1. vložit jeden řetězec do textového okna

    Text=Toto je můj nový program

  2. vložit celý zadaný textový blok do textového okna

    Text { Mezi nejzajímavější vlastnosti programu patří: - podpora schránky Windows - zpracování souborů o velikosti jednotlivého souboru až 10kB }

zpět