Příkazy SFX: Update


Update=<c>

Možné hodnoty parametru <c> jsou U nebo F.

U Extrahovat soubory, které se v cílové složce nenacházejí a aktualizovat existující soubory, jsou-li soubory v archivu novější než existující kopie.
F Pouze aktualizovat existující soubory v cílové složce, jsou-li soubory v archivu novější než existující kopie.

Příklad

Update=U