Průvodce: Volba operace


V tomto úvodním dialogu je nutné zvolit operaci, kterou si přejete provést.

Potřebujete-li dekomprimovat obsah RAR, ZIP nebo jiného druhu archivu, zvolte možnost "Dekomprimovat archiv ". Tuto volbu využijete například k rozbalení souboru staženého z internetu.

Potřebujete-li vytvořit archiv a zkomprimovat do něj některé vaše soubory, zvolte "Vytvořit nový archiv". Tato volba je užitečná ke zkomprimování souborů před jejich odesláním e-mailem, nebo jeho kopírováním na externí disk, což pomůže zmenšit velikost souborů před přenosem tak ušetřit místo i čas.

Přejete-li si přidat soubory do již existujícího archivu, zvolte "Přidat soubory do již existujícího archivu".

Po zvolení požadované operace stiskněte tlačítko "Další" ("Next", používáte-li anglickou verzi systému Windows) ve spodní části tohoto dialogu. Pokud jste zvolili "Vytvořit nový archiv " nebo "Přidat soubory do již existujícího archivu", zobrazí se dialog "Vyberte soubory, které chcete přidat do archivu", kde je potřeba zvolit soubory a složky, které si přejete zkomprimovat. Pokud jste zvolili položku "Dekomprimovat archiv", dostanete se přímo do příštího dialogu "Volba archivu".

zpět