Rychlý start: archivace souborů v režimu příkazového řádku


Obecný příkaz pro archivaci souborů je:

WinRAR A [ -přepínače ] <Archiv> [ Soubory ] [ @Seznamy souborů ]

Například, přejete-li si archivovat soubor DOPIS.TXT do archivu DOPISY.RAR, vložte příkaz:

WinRAR A DOPISY.RAR DOPIS.TXT

Pokud není určena žádná konkrétní přípona archivu, použije WinRAR výchozí typ archivu nastavený ve výchozím kompresním profilu. Typ archivu však vždy můžete určit přímo zadáním přípony archivu .RAR nebo .ZIP.

Následující příklad archivuje všechny soubory s maskou *.WAV do solid RAR archivu Pisnicky:

WinRAR A -S Pisnicky.RAR *.WAV

Je také možno zadat seznam souborů k archivování v textovém souboru místo jejich vypisování v příkazovém řádku. V takovém případě musí být v příkazu uveden název souboru, obsahujícího seznam. Tento je označen znakem @ před jménem souboru. Můžete například vytvořit soubor BinarniSoubory, obsahující řádky *.exe a *.com a spustit příkaz:

WinRAR A PROGRAMY.ZIP @BinarniSoubory

Tím budou všechny soubory s příponami .EXE a .COM z aktuální složky přidány do ZIP archivu PROGRAMY.

Během procesu archivace bude zobrazeno okno, zobrazující jeho průběh a stav. Přejete-li si archivaci přerušit, můžete stisknout tlačítko "Zrušit". Tlačítkem "Na pozadí" lze WinRAR minimalizovat do panelu programů. Po úspěšném dokončení archivace WinRAR bez dalších hlášení skončí - v případě chyb se zobrazí okno diagnostických zpráv.

Viz také téma Rozhraní příkazového řádku, popisující detailně všechny příkazy a přepínače.

zpět