Rychlý start: extrakce souborů v režimu příkazového řádku


Obecný příkaz pro extrakci souborů s plnou cestou je:

WinRAR X [ -přepínače ] <Archiv> [ Soubory ] [ @Seznamy souborů ] [ Cílová složka\ ]

Extrahovat soubory bez cest lze příkazem:

WinRAR E [ -přepínače ] <Archiv> [ Soubory ] [ @Seznamy souborů ] [Cílová složka\ ]

Například, přejete-li si extrahovat soubor DOPIS.TXT do aktuální složky z archivu DOPISY.RAR, použijte následující příkaz:

WinRAR X DOPISY.RAR DOPIS.TXT

Přípona archivu je volitelná a může být vynechána.

Následující příkaz extrahuje všechny soubory s příponou *.WAV z archivu Pisnicky do složky Audio:

WinRAR X Pisnicky *.WAV Audio\

Je také možné zapsat soubory k extrakci do textového souboru než je všechny vypisovat na příkazový řádek. V tomto případě musíte v příkazovém řádku uvést soubor, obsahující seznam souborů ke zpracování. Takový soubor musí být v příkazovém řádku označen znakem @ před jménem souboru. Můžete například vytvořit soubor BinarniSoubory, obsahující řádky *.exe a *.com a spustit příkaz:

WinRAR X PROGRAMY @BinarniSoubory

čímž budou všechny soubory s příponami EXE a COM z archivu PROGRAMY extrahovány do aktuální složky.

Během procesu extrakce bude zobrazeno okno, zobrazující průběh a stav operace. Přejete-li si přerušit proces extrakce, můžete stisknout tlačítko "Zrušit" v okně průběhu operace. Tlačítkem "Na pozadí" lze WinRAR minimalizovat do panelu programů. Po úspěšném dokončení extrakce se WinRAR bez dalších hlášení ukončí - pokud došlo během operace k chybám, zobrazí se okno diagnostických zpráv.

Viz také téma Rozhraní příkazového řádku, popisující detailně všechny příkazy a přepínače.

zpět