Vložení hlavního hesla


V tomto dialogu lze stanovit hlavní heslo, jímž budou k zabránění neautorizovanému přístupu šifrována hesla, která WinRAR ukládá v registrech systému Windows. Jsou-li uložená hesla chráněna hlavním heslem, je opětovný přístup k nim možný pouze po vložení hlavního hesla. Po vložení je hlavní heslo platné až do opětovného zavření WinRARu. Chcete-li si ověřit, jak tato ochrana pracuje, nastavte hlavní heslo, zavřete a opět spusťte WinRAR. Pro zrušení šifrování uložených hesel (odstranění hlavního hesla) nejdříve po startu WinRARu vložte platné hlavní heslo a poté jej znovu nastavte jako prázdné.

Šifrování nově nastaveným hlavním heslem bude provedeno až po potvrzení tlačítkem "OK" v hlavním dialogu "Správa hesel" (nikoliv jeho pouhým vložením).

zpět