Výběr tlačítek nástrojové lišty


V tomto dialogu máte možnost výběru tlačítek, která si přejete na nástrojové liště zobrazit, jestliže procházíte soubory na disku (skupina „Tlačítka vně archivů”), nebo se pohybujete v archivu (skupina „Tlačítka uvnitř archivů”). Je možné měnit pořadí tlačítek – jednoduše zvolte tlačítka, která potřebujete přesunout a stiskem tlačítek „Posun nahoru” a „Posun dolů” je přesuňte na požadovanou pozici. K obnovení výchozích nastavení stiskněte tlačítko „Standardní”.

Stiskem tlačítka „Oddělovač” lze před aktuální tlačítko vložit oddělovač. K odstranění oddělovače buďto zrušte zaškrtnutí políčka po jeho levé straně, nebo na něj nastavte kurzor a znovu stiskněte tlačítko „Oddělovač”.

Tlačítka lze také přesouvat i přímo na nástrojové liště – stiskněte klávesu „Alt”, uchopte tlačítko myší a přesuňte je na požadované místo.

zpět