Zadání hesla


Chystáte se extrahovat šifrovaný soubor nebo zobrazit obsah šifrovaného archivu. K provedení operace je třeba zde vložit heslo, kterým byl archiv šifrován.

Extrahujete-li několik archivů set stejným heslem najednou, můžete zaškrtnout volbu "Použít pro všechny archivy" a vyhnout se tak nutnosti zadávat heslo pro každý archiv zvlášť. Jinou možností použití této volby je aktivovat ji ve spojení s prázdným heslem - v tom případě WinRAR při zpracování přeskočí všechny šifrované archivy. Tato volba není dostupná, je-li otevřen či zvolen jen jeden archiv.

Pokud máte ve Správci hesel uložena hesla, můžete je zde zvolit s rozevíracího seznamu v poli "Vložte heslo" nebo vložením začátku jeho názvu za pomoci funkce automatického doplňování. Stiskem tlačítka "Správa hesel..." otevřete Správce hesel, kde můžete zadat či spravovat často používaná hesla.

Jsou-li uložená hesla chráněna hlavním heslem, je před přístupem k uloženým heslům nutno vložit hlavní heslo a potvrdit jej stiskem tlačítka "OK". Pokud vložené heslo neodpovídá hlavnímu heslu, bude s ním tento dialog pracovat jako s běžným heslem pro následující archivní operace.

zpět