Zadání standardního hesla


V tomto dialogu můžete zadat výchozí heslo, které bude použito při všech dalších operacích přidávání, extrakce a prohlížení souborů.

Je-li volba "Zobrazovat heslo" vypnuta a aktuální operace vyžaduje zadání hesla, je nutno heslo pro ověření správnosti vložit dvakrát.

Zapnete-li volbu "Zašifrovat i jména souborů", zašifruje WinRAR nejenom data souborů, ale i jejich záhlaví v archivu – veškeré informace jako velikosti, jména, čas poslední změny, komentáře apod. Tímto je dosaženo vyšší úrovně zabezpečení, protože bez znalosti hesla není možné ani prohlížet obsah takto zašifrovaného archivu. Tato volba má smysl pouze tehdy, komprimujete-li do archivu typu RAR, při použití formátu ZIP je ignorována.

Volba "Používat starší způsob šifrování formátu ZIP" je dostupná pouze při vkládání souborů do archivů typu ZIP a umožňuje použít při vytváření šifrovaných archivů starší způsob šifrování. Není-li tato volba aktivní, budou soubory šifrovány algoritmem AES-256, který je bezpečnější, může ale vést k nekompatibilitě se staršími nástroji pro práci s archivy.

Pokud jste aktivovali volbu "Použít pro všechny archivy" v dialogu zadání hesla a vložili prázdné heslo, budou všechny šifrované archivy a soubory při extrakci a testování vynechány. Zároveň nebude možno otevírat a prohlížet šifrované archivy a soubory, dokud tato volba nebude vypnuta. Tento režim může být vhodný v případě, kdy je třeba bez dozoru extrahovat několik archivů najednou a nemají být zobrazovány dotazy na vložení hesla. Je-li vloženo heslo, není volba "Použít pro všechny archivy" dostupná, protože takto zadané heslo by bylo bez jakýchkoliv dalších dotazů použito pro všechny archivy.

Pokud jste již ve Správě hesel uložili vlastní hesla, můžete je v dialogu zadání hesla zvolit ze seznamu, nebo s použitím funkce automatického doplňování. K otevření dialogu "Správa hesel", kde je možno uložit nejčastěji používaná hesla, stiskněte tlačítko "Správa hesel...".

Jsou-li uložená hesla chráněna hlavním heslem, je před přístupem k uloženým heslům nutno vložit hlavní heslo a potvrdit jej stiskem tlačítka "OK". Pokud vložené heslo neodpovídá hlavnímu heslu, bude s ním tento dialog pracovat jako s běžným heslem pro následující archivní operace.

zpět