Dialog "Parametry operace"

    Tento dialog umožňuje změnu nastavení ”Po dokončení” za běhu operace bez jejího přerušení, čímž dává možnost ještě i za běhu operace nastavit, aby po jejím dokončení byl počítač uspán, hibernován, restartován či vypnut.

    Při archivaci je také možno změnit metodu komprese s výjimkou metody ”Uložit bez komprese”, kterou za běhu aktivovat ani deaktivovat nelze.

    zpět

     
    Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich