Nastavení seznamu souborů

  Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v menu Možnosti a volbou karty "Seznam souborů". Obsah tohoto dialogu je dále popsán.

  Typ seznamu (Zobrazit jen seznam nebo Zobrazit detaily)

  Zvolte buď Zobrazit jen seznam (několik sloupců souborů, jsou zobrazeny pouze ikony a jména souborů) nebo Zobrazit detaily (jeden sloupec, navíc informace o velikosti, datu a typu u každého souboru). Implicitní nastavení je Detaily.

  Styl seznamu/Zobrazovat mřížku

  Zobrazí seznam souborů jako tabulku s mřížkou.

  Styl seznamu/Výběr celého řádku

  Při výběru řádku bude řádek označen po celé délce, ne jenom sloupec se jménem.

  Soubory/Zobrazit archivy jako první

  Způsobí, že archivy budou v seznamu souborů zobrazeny před všemi ostatními soubory, bez ohledu na použitý způsob řazení.

  Jména souborů/Barevně zvýraznit šifrované a komprimované soubory na NTFS

  Po zaškrtnutí této volby bude WinRAR soubory s nastaveným atributem "Komprimován" nebo "Šifrován" zobrazovat v odlišné barvě, stejně jako v Průzkumníku – implicitně modrá pro komprimované a zelená pro šifrované soubory. Takovéto rozlišení je však možné pouze v souborovém systému NTFS.

  Soubory/Spojit obsah všech dílů archivu

  Je-li tato volba zapnuta a vy ve WinRARu otevřete první díl archivu, pokusí se WinRAR načíst a zobrazit obsah všech dalších dílů tohoto archivu, které jsou dostupné ve stejné složce. Namísto obsahu prvního dílu potom uvidíte obsah celého archivu najednou.

  Soubory/Zobrazovat sekundy

  Touto volbou lze zapnout zobrazování sekund v údajích o čase souborů. Není-li tato volba aktivována, zobrazuje WinRAR údaje o čase s přesností na minuty.

  Soubory/Nastavit písmo…

  Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost vybrat písmo, které bude použito v seznamu souborů.

  Výběr

  Zde můžete voli různé druhy výběru souborů pomocí myši. Pokud si přejete vybírat soubory ve stylu internetových prohlížečů, zvolte "Otevřít položku jedním kliknutím". V tomto případě můžete navíc zvolit, jak si přejete podtrhávat názvy souborů. Výchozím chováním WinRARu je "Otevřít položku dvojitým kliknutím".

  zpět