Podpora funkce "drag and drop"


WinRAR podporuje funkci Windows "drag and drop" ("táhni a pusť").

Přetažením archivu do okna WinRARu v režimu správy souborů bude tento archiv ve WinRARu otevřen, zobrazen jeho obsah a WinRAR přejde do režimu správy archivu.

Při přetažení jednoho či více souborů (a v případě jednoho souboru se nejedná o archiv) do okna WinRARu v režimu správy souborů zobrazí WinRAR dialog Jméno a parametry archivu a spustí archivaci těchto souborů.

Přetáhnete–li na nástrojovou lištu či pole s adresou WinRARu v režimu správy archivu jiný archiv, bude tento ve WinRARu otevřen, nikoliv přidán do právě otevřeného archivu. Potřebujete-li do aktuálního archivu přidat více souborů, mezi kterými se mohou nacházet archivy, přetáhněte je nad seznam souborů. Pokud se ale nejedná o archivy, není mezi přetažením souborů nad nástrojovou lištu a do seznamu souborů žádný rozdíl. Mějte na paměti, že přidávat soubory lze pouze do archivů formátů RAR a ZIP.

Bez ohledu na režim WinRARu a typ otevřeného archivu je možné přetahovat soubory z WinRARu do jiných programů.

Pokud jste při instalaci WinRARu nevypnuli volbu "Integrovat WinRAR do Windows", můžete přidávat soubory do RAR a ZIP archivů přetažením zvolených souborů na ikonu archivu. Pozor, v tomto případě začne archivace okamžitě bez dotazů. Také pokud přetáhnete archiv pomocí pravého tlačítka myši na cílovou složku, zobrazí se kontextová nabídka, ze které můžete volbou položky "Extrahovat zde" nechat všechny soubory z archivu extrahovat do aktuální složky. Přetáhnete-li jeden (ne archiv) či více souborů pravým tlačítkem myši do cílové složky, máte možnost v této složce příkazy z kontextové nabídky "Přidat do archivu..." a "Přidat do <název archivu>" vytvořit archiv s těmito soubory.

zpět