Přepínač -E[+]<atributy> - vyloučit [zpracovat] soubory se zadanými atributy

  Tento přepínač udává bitovou masku atributů, podle které budou odpovídající soubory vyloučeny ze zpracování či naopak zpracovány. Parametr <atributy> je číslo v desítkové, osmičkové (číslo musí začínat '0') nebo šestnáctkové (začínající prefixem “0x“) soustavě.

  Standardně, bez zadání znaku '+' před hodnotou <atributy>, udává tento přepínač masku souborů, které budou vyloučeny ze zpracování. Nenulový výsledek bitově orientované operace AND (logický součin) mezi parametrem <atributy> a atributy některého souboru, že tento soubor nebude při aktuální operaci zpracován. Všechny soubory, které mají nastaven alespoň jeden z udaných atributů tedy budou vyloučeny ze zpracování.

  Je-li '+' před atributy použito, budou naopak zpracovány pouze soubory, které mají nastaven alespoň jeden ze zadaných atributů.

  Ve verzi pro operační systém Windows lze namísto bitové masky v číselném formátu použít i symboly D, S, H, A a R, značící v tomto pořadí atributy složka, systémový, skrytý, archivovat a pouze pro čtení.

  Nezáleží na pořadí, ve kterém jsou tyto symboly v parametru zadány.

  V jednom příkazovém řádku lze použít obě formy tohoto přepínače (-e<atributy> i -e+< atributy >) zároveň.

  Příklady:

  1) archivovat pouze složky, bez obsažených souborů:

  WinRAR a -r -e+d slozky

  2) při archivaci vynechat systémové a skryté soubory:

  WinRAR a -esh soubory

  3) neextrahovat soubory určené jen pro čtení:

  WinRAR x -er soubory

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich