Přepínač -ED - neukládat prázdné složky do archivu

    Tento přepínač zamezí vkládání informací o složkách do archivu. To znamená, že nejsou ukládány žádné informace, týkající se složek a při extrakci jsou složky vytvářeny pouze podle cest uložených souborů. Tím tedy dojde nejen k vynechání prázdných složek, ale také k vypuštění veškerých informací o složkách neprázdných, jako jsou jejich atributy, čas či přístupová práva. Toto je třeba mít na paměti a používat tento přepínač pouze tehdy, pokud tyto informace opravdu nepotřebujete v archivu uchovávat.

    Použijete-li přepínač -ed s příkazem m či přepínačem –df, neodstraní WinRAR prázdné složky.

    zpět

     
    Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich