Přepínač -IICON<soubor> - nastavit ikonu SFX archivu

  Tímto příkazem lze zadat ikonu pro modifikovaný nebo nově vytvářený SFX archiv. Parametr <soubor> je jméno souboru s ikonou - .ico Pro správný provoz tohoto přepínače nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

  Přepínač je ekvivalentní k volbě "Načíst ikonu SFX archivu ze souboru " v dialogu nastavení Nastavení SFX: Text a ikona.

  Příklady

  1) archivovat obsah složky c:\myfiles do SFX archivu setup.exe s použitím ikony c:\myicons\ver1.ico

  WinRAR a -sfx -iiconc:\myicons\ver1.ico setup.exe c:\myfiles

  2) nahradit ikonu v existujícím SFX archivu setup.exe ikonou ze souboru ver2.ico nacházejícího se v aktuální složce.

  WinRAR s -iiconver2.ico setup.exe

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich