Přepínač -mc<parametry> - nastavit pokročilé parametry komprese

  Tento přepínač je určen převážně pro účely výkonnostních testů a experimentální použití. V praktickém provozu je lepší ponechat volbu nejvýhodnějších kompresních metod na WinRARu. Nesprávné použití těchto parametrů může vést k silné ztrátě výkonu a účinnosti komprese, používejte je pouze tehdy, pokud přesně rozumíte jejich významu a vlastnostem.

  Syntaxe parametru je následující:

  -mc[parametr1][:parametr2][modul][+ nebo -]

  kde <modul> je jednoznakový identifikátor modulu kompresního algoritmu, který má být konfigurován. Lze použít následující hodnoty:

  A komprese zvukových dat
  C komprese true-color (RGB) obrazových dat
  D rozdílová (delta) komprese
  E komprese spustitelných souborů x86
  I komprese spustitelných souborů Intel Itanium
  T pokročilá komprese textu

  Archivní formát RAR 5.0 podporuje pouze hodnoty 'D' a 'E'.

  Znak '+' na konci přepínače aplikuje zvolený modul na veškerá komprimovaná data, '-' naopak tento modul zcela deaktivuje. Není-li zadáno žádné znaménko, je o použití modulu rozhodnuto automaticky podle druhu dat a zvolené kompresní metodě. Zadáte-li přepínač '-mc-', budou veškeré volitelné moduly vypnuty a bude použit jenom obecný kompresní algoritmus.

  Význam parametrů <Parametr1> a <Parametr2> závisí na konkrétním modulu a budou popsány níže.

  Komprese zvuku, rozdílová komprese

  <Parametr1> udává počet znakových proudů (může být 1 - 31).

  WinRAR rozdělí vícebytové kanály na jednobytové – například dva 16-bitové zvukové kanály jsou WinRARem zpracovávány jako 4 proudy, každý po 1 bytu.

  <Parametr2> je ignorován.

  Komprese spustitelných souborů Intel x86 a Intel Itanium, komprese true-color (RGB) grafických dat

  <Parametr1> i <Parametr2> jsou ignorovány.

  Pokročilá komprese textu

  Algoritmus pro kompresi textu poskytuje výrazně lepší stupeň komprese textových dat. Zároveň však není schopen účinně využít více procesorových jader a je proto na víceprocesorových systémech výrazně pomalejší než obecný kompresní algoritmus Dekomprese dat komprimovaných tímto algoritmem je rovněž pomalejší - nezávisle na počtu procesorových jader. Z těchto důvodů je tento kompresní algoritmus standardně vypnut. Pomocí přepínače -mct lze aktivovat automatické použití tohoto algoritmu pro vhodná data. Přepínačem -mct+ jej lze aktivovat pro všechny druhy dat.

  V přepínači -mct lze dále určit parametry <Parametr1> a <Parametr2>, takže jeho plná syntaxe zní -mc[Parametr1][:Parametr2]t[+ nebo -].

  <Parametr1> udává stupeň (hloubku predikce) algoritmu PPM (hodnoty 2 - 63).

  <Parametr2> znamená množství paměti v MB, které lze alokovat pro PPM PPM (1-128).

  Algoritmus PPM využívá stejné množství paměti pro kompresi i dekompresi. Pokud tedy pro kompresi alokujete příliš mnoho paměti, jiní, kteří budou chtít dekomprimovat váš archiv a mají méně dostupné paměti, mohou mít problémy. V naprosté většině případů se dekomprese sice s využitím virtuální paměti podaří, ale může se velmi silně zpomalit.

  Příklady

  1. přepínač -mc1a+ přikáže použití 8-bitové mono audio komprese pro veškerá data
  2. přepínač -mc10:40t+ způsobí, že všechna data budou komprimována pokročilou kompresí textu, nastaví stupeň komprese na 10 a alokuje 40 MB paměti
  3. přepínač -mc12t nastaví stupeň komprese textu na 12 pro případ, že je pokročilá komprese textu použita, ale rozhodnutí o jejím použití ponechá na RARu
  4. přepínači -mct -mcd- lze aktivovat kompresi textu pro vhodné typy dat a vypnou delta kompresi

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich