Přepínač -R- - nezpracovávat podsložky


Tímto přepínačem lze zakázat rekurzivní procházení podložek.

V určitých situacích zpracovává WinRAR podsložky zadané cesty i když není aktivován přepínač -r. Přepínač -r- umožňuje i toto automatické zpracování podsložek výslovně zakázat.

Pokud při vytváření archivu zadáte cestu, která ukazuje na existující složku a neobsahuje masky souborů, zpracuje WinRAR automaticky celý obsah takové složky, i když zpracování podsložek nebylo výslovně zapnuto přepínačem -r. Podobně se WinRAR zachová, pokud je jako parametr souborů ke zpracování zadána kořenová složka disku bez masek souborů. Přepínačem -r- lze toto standardní chování zakázat.

Příklady

  1. Následující příklad do archivu přidá, bez ohledu na její obsah, pouze prázdnou složku "slozka"

    WinRAR a -r- archiv slozka

  2. Tento příklad zkomprimuje pouze obsah kořenové složky disku c: a obsažené složky ze zpracování vynechá

    WinRAR a -r- archiv c:\

zpět