Přepínač -RI<p>[:<s>] - nastavit prioritu a přestávky ve výpočtu

  Tímto přepínačem lze ovlivnit míru zatížení systému WinRARem během komprese či dekomprese dat.

  Prioritu procesu WinRARu <p> lze nastavit v rozmezí 0 - 15. Hodnota 0 znamená, že WinRAR poběží se standardní prioritou, hodnota 1 označuje nejnižší možnou prioritu, 15 naopak nejvyšší.

  Hodnota přestávek ve výpočtu <s> znamená dobu v milisekundách (0 - 1000), na kterou WinRAR přeruší zpracování operace po každém čtení či zápisu dat a vrátí řízení systému. Použití této prodlevy může být vhodné, potřebujete-li snížit zatížení výpočetního systému ještě více, než je možné snížením priority <p>.

  Příklad

  spuštění WinRARu s implicitní prioritou a 10-sekundovými přestávkami po každém čtení či zápisu dat:

  WinRAR a -ri0:10 backup *.*

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich