Přepínač -VER[n] - správa verzí souborů

  Přiměje WinRAR zachovat při úpravě archivů i starší (tedy v archivu již existující) verze vkládaných souborů. Staré verze jsou přejmenovány na 'jmeno_souboru;n', kde 'n' je předchozí číslo verze. Funkce je podporována pouze u archivů formátu RAR.

  Při extrakci se potom implicitně vždy extrahuje pouze nejnovější verze souboru, jejíž jméno nemá číselnou příponu. Zadáte-li však jméno přesně, tedy včetně této číselné přípony, bude soubor extrahován také. Například příkaz 'rar x archiv' extrahuje pouze nejnovější verze souborů, zatímco 'rar x archiv soubor.txt;5' extrahuje 'soubor.txt;5', pokud bude v archivu nalezen.

  Zadáte-li přepínač -ver bez dalších parametrů při extrakci, budou extrahovány všechny verze všech souborů, odpovídajících zadané masce. V takovém případě nebude číslo verze ze jmen souborů odstraněno. Můžete rovněž extrahovat konkrétní verzi určitého souboru, stačí použít přepínač –ver s parametrem požadované verze. Zde RAR číslo verze ze jména souboru odstraní. Například 'rar x -ver5 archiv' extrahuje pouze pátou verzi každého souboru z archivu.

  Použitím tohoto přepínače při archivaci lze omezit nejvyšší hloubku verzí, které budou ke každému souboru uloženy. Verze souborů, starší než zadaná hloubka, budou při archivaci odstraněny.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich