Přepínače -AI - ignorovat atributy souborů

  Je-li tento přepínač použit při extrakci souborů z archivu, nenastaví WinRAR atributy extrahovaných souborů na hodnoty uložené v archivu. Soubory tak obdrží standardní atributy, jaké operační systém přiděluje nově vytvořeným souborům. Toto se týká atributů "archivovat", "systémový soubor", "skrytý soubor" a "pouze pro čtení".

  Je-li tento přepínač použit při kompresi, budou v archivu namísto skutečných atributů uloženy typické atributy pro soubor či složku.

  Funkce je dostupná pouze pro tyto typy archivů: RAR a ZIP při extrakci, RAR při kompresi.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich