Příkaz A - přidat soubory do archivu


Přidá určené soubory do archivu. Toto je řádkový ekvivalent příkazu Přidat soubory do archivu.

Poznámka: protože dělené archivy nelze modifikovat, lze tento příkaz použít pouze k jejich vytváření.

Příklady

 1. přidat všechny soubory *.hlp z aktuální složky do archivu help.rar

  WinRAR a help *.hlp

 2. archivovat všechny soubory z aktuální složky a jejích podsložek do samorozbalovacího solid archivu, děleného po 362000 Bytech save.part1.exe, save.part2.rar, save.part3.rar, …, a vložit záznam pro opravu dat ke každému dílu

  WinRAR a -r -v362 -s -sfx -rr save

  protože nejsou žádné soubory uvedeny, předpokládá se *.* - všechny soubory.

 3. výjimku tvoří případ, kdy je jako argument zadáno jméno složky bez masky souborů či zpětných lomítek na konci. V takovém případě bude archivována celá tato složka včetně podsložek, i když nebyl nastaven přepínač -r.

  Následující příkaz archivuje celý obsah složky Bitmapy včetně podsložek do RAR archivu Obrazky.rar:

  WinRAR a Obrazky.rar Bitmapy

 4. obsahuje-li parametr masku souborů nebo koncová zpětná lomítka, proběhne zpracování standardně; mají-li být zpracovány i podsložky, je nutno nastavit přepínač -r.

  Následující příkaz archivuje všechny soubory ze složky Bitmapy, podsložky však zpracovány nebudou, protože nebyl použit přepínač -r:

  WinRAR a Obrazky.rar Bitmapy\*

zpět