Příkaz A - přidat soubory do archivu

  Přidá určené soubory do archivu. Toto je řádkový ekvivalent příkazu Přidat soubory do archivu.

  Poznámka: protože dělené archivy nelze modifikovat, lze tento příkaz použít pouze k jejich vytváření.

  Příklady

  1. přidat všechny soubory *.hlp z aktuální složky do archivu help.rar

   WinRAR a help *.hlp

  2. archivovat všechny soubory z aktuální složky a jejích podsložek do samorozbalovacího solid archivu, děleného po 362000 Bytech save.part1.exe, save.part2.rar, save.part3.rar, …, a vložit záznam pro opravu dat ke každému dílu

   WinRAR a -r -v362 -s -sfx -rr save

   protože nejsou žádné soubory uvedeny, předpokládá se *.* - všechny soubory.

  3. výjimku tvoří případ, kdy je jako argument zadáno jméno složky bez masky souborů či koncového zpětného lomítka. V takovém případě bude archivována celá tato složka včetně podsložek i když nebyl nastaven přepínač -r.

   Následující příkaz archivuje celý obsah složky Bitmaps včetně podsložek do RAR archivu Pictures.rar:

   WinRAR a Pictures.rar Bitmaps

  4. obsahuje-li parametr masku souborů nebo koncové zpětné lomítko, probíhá zpracování standardně a pokud mají být zpracovány i podsložky, je nutno nastavit přepínač -r.

   Následující příkaz archivuje všechny soubory se složky Bitmaps, podsložky však zpracovány nebudou, protože přepínač -r nebyl nastaven:

   WinRAR a Pictures.rar Bitmaps\*

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich