Příkaz D - vymazat soubory z archivu

  Vymaže určené soubory a složky z archivu. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Vymazat soubory.

  Poznámky

  1. Odstraní-li tento příkaz všechny soubory z archivu, bude odstraněn i samotný archiv.
  2. Tento příkaz - stejně jako ostatní příkazy, provádějící změny v existujících archivech - nelze použít na dělené archivy.

  Příklad

  vymazat všechny soubory *.txt z archivu priklad.rar

  WinRAR d priklad.rar *.txt

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich