Příkazy SFX: Delete

  Delete=<jméno>

  Před extrakcí vymaže zadaný soubor z cílové složky. Ve skriptu je možné použít několik příkazů Delete.

  Jestliže je soubor, zadaný příkazu Delete, zamčen a nemůže být vymazán, SFX modul se pokusí takový soubor přejmenovat na dočasné jméno vymazat po restartu Windows. Úspěch takové operace závisí na verzi Windows.

  Příklad

  Delete=winrar95.exe

  Delete=rarlng.dll

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich