Příkazy SFX: License


License=<titulek okna dialogu licence >
{
  text1
  text2
  …
}

Při spuštění SFX archivu zobrazí okno s informací o licenci k obsahu archivu. Uživatel může tuto licenci přijmout a pokračovat v extrakci, nebo odmítnout a extrakci ukončit.

Licenci je možné zapsat buď v HTML nebo v čistě textové formě. V druhém případě spojí SFX modul zadaný text a přeformátuje jej tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

Pomocí HTML můžete měnit barvu, font a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách World Wide Web Konzorcia. K přípravě HTML textu lze použít i libovolný editor HTML.

Skládá-li se vámi použitý text z více textových bloků, považuje SFX modul znak ‘}‘ za znak konce textu a bude za ním následující text ignorovat. Pokud tento znak potřebujete použít na začátku textového řetězce, je nutné vložit před něj mezeru

Příklad

License=Licence pro koncového uživatele { Všechny ochranné známky RARu jsou výhradním vlastnictvím autora. Tento program je shareware. Kdokoliv jej smí používat po zkušební dobu. Po uplynutí této lhůty se MUSÍTE zaregistrovat. }

zpět