Příkazy SFX: License

  License=<titulek okna dialogu licence >
  {
   text1
   text2
   …
  }
  

  Při spuštění SFX archivu zobrazí okno s informací o licenci k obsahu archivu. Uživatel může tuto licenci přijmout a pokračovat v extrakci, nebo odmítnout a extrakci ukončit.

  Licenci je možné zapsat buď v HTML nebo v čistě textové formě. V druhém případě spojí SFX modul zadaný text a přeformátuje jej tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

  Pomocí HTML můžete měnit barvu, font a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách World Wide Web Konzorcia. K přípravě HTML textu lze použít i libovolný editor HTML.

  Skládá-li se vámi použitý text z více textových bloků, považuje SFX modul znak ‘}‘ za znak konce textu a bude za ním následující text ignorovat. Pokud tento znak potřebujete použít na začátku textového řetězce, je nutné vložit před něj mezeru

  Příklad

  License=Licence pro koncového uživatele { Všechny ochranné známky RARu jsou výhradním vlastnictvím autora. Tento program je shareware. Kdokoliv jej smí používat po zkušební dobu. Po uplynutí této lhůty se MUSÍTE zaregistrovat. }

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich