Příkazy SFX: Path


Path=<cesta>

Nastaví standardní cílovou cestu pro extrahované soubory. Absolutně zadané cesty, začínající '<písmenem_disku>:' budou použity beze změn. Pokud <cesta> obsahuje pouze jméno složky, bude toto jméno připojeno za cestu do složky "Program Files". Pokud potřebujete toto chování potlačit a zadanou složku vytvořit v aktuální složce, můžete cestu zadat s počátečními znaky '.\'.

Příklady

 1. nastavit standardní cílovou cestu na "Program Files\Calc 3.05"

  Path=Calc 3.05

 2. nastavit standardní cílovou cestu na "C:\Calc"

  Path=C:\Calc

 3. nastavit standardní cílovou cestu "Calc" v aktuální (pracovní) složce

  Path=.\Calc

Poznámky

 1. Při zadávání cesty lze použít i systémové proměnné ve formátu %nazev_promenne%, například "Path=%APPDATA%\MyApp". SFX modul tyto proměnné automaticky nahradí jejich hodnotami. Podporovány však nejsou dynamické proměnné, jako %date% či %random%.
 2. Potřebujete-li vytvořit cílovou složku podle času extrakce, můžete použít proměnnou sfxstime, kterou SFX modul vytváří při svém startu - například "Path=MyApp-%sfxstime%". Tato proměnná obsahuje časový údaj ve formátu "YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-ms"

zpět