Příkazy SFX: Path

  Path=<cesta>

  Nastaví standardní cílovou cestu pro extrahované soubory. Absolutně zadané cesty, začínající '<písmenem_disku>:' budou použity beze změn. Pokud <cesta> obsahuje pouze jméno složky, bude toto jméno připojeno za cestu do složky "Program Files". Pokud potřebujete toto chování potlačit a zadanou složku vytvořit v aktuální složce, můžete cestu zadat s počátečními znaky '.\'.

  Příklady

  1. nastavit implicitní cestu na "Program Files\Calc 3.05"

   Path=Calc 3.05

  2. nastavit implicitní cestu na "C:\Calc"

   Path=C:\Calc

  3. nastavit implicitní cestu na "Calc" v aktuální složce

   Path=.\Calc

  Poznámky

  1. Při zadávání cesty lze použít i systémové proměnné ve formátu %nazev_promenne%, například "Path=%APPDATA%\MyApp". SFX modul tyto proměnné automaticky nahradí jejich hodnotami. Podporovány však nejsou dynamické proměnné, jako %date% či %random%.
  2. Potřebujete-li vytvořit cílovou složku podle času extrakce, můžete použít proměnnou sfxstime, kterou SFX modul vytváří při svém startu - například "Path=MyApp-%sfxstime%". Tato proměnná obsahuje časový údaj ve formátu "YYYY-MM-DD-HH-MM-SS-ms"

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich