Příkazy SFX: SetupCode


SetupCode[=Param]

Při použití tohoto příkazu společně s příkazem Setup nebo Presetup, počká SFX modul na skončení běhu spuštěného instalačního příkazu a jím předanou návratovou hodnotu vrátí jako svou návratovou hodnotu.

Protože vybraný instalační program a samotný SFX modul mohou k vyjádření svého výsledku používat stejné návratové kódy, které poté není možno rozlišit, nabízí nastavení "Přizpůsobení návratových hodnot" možnost jednoduchým pravidlem určit, která návratová hodnota má být k odstranění překryvu číselných rozsahů číselně posunuta.

Je-li jako Param udána kladná celočíselná hodnota, budou o tuto hodnotu zvýšeny návratové hodnoty spuštěných instalačních programů. Návratové hodnoty samorozbalovacího archivu budou v tomto případě ponechány beze změny.

Nastavením záporné celočíselné hodnoty jako Param bude o jeho absolutní hodnotu zvýšena návratová hodnota samorozbalovacího archivu a návratové hodnoty instalačních programů budou ponechány nezměněny.

Při hodnotě Param 0, budou všechny návratové hodnoty ponechány beze změny.

Není-li Param nastaven, bude použita standardní hodnota 1000. Nastavení "SetupCode" a "SetupCode=1000" tedy mají shodný účinek.

Je-li například nastavena hodnota "SetupCode=1000" a nezdaří se vykonání instalačního příkazu, vrátí SFX modul svůj vlastní návratový kód nižší než 1000 - například 3 v případě chyby kontrolního součtu. Podaří-li se instalační program spustit a tento skončí bez chyby s kódem 0, bude vrácen výsledný návratový s hodnotou 1000. Vrátí-li instalační program hodnotu 10, bude výsledná hodnota návratového kódu 1010.

Záporná hodnota, např. "SetupCode=-1000", bude mít za následek, že pokud samorozbalovací modul chybu kontrolního součtu a vrátí hodnotu 2, bude výsledná návratová hodnota 1003, vrátí-li instalační program hodnotu 10, bude tato vrácena beze změny, stejně jako návratová hodnota 0 při bezchybném průběhu.

Při použití více instalačních příkazů za sebou a zadaném příkazu SetupCode bude vyhodnocena návratová hodnota každého jednotlivého příkazu a archivem bude jako výsledek vrácena nejvyšší z nich.

Příklad

Setup=setup.exe

SetupCode

zpět