Příkazy SFX: Silent


Silent[=Param]

Potlačí zobrazení úvodního dialogu po spuštění SFX modulu.

Údaj Param může mít hodnotu 1 nebo 2.

Při zadání hodnoty 1 je dialog modulu potlačen úplně, nezobrazí se ukazatel průběhu extrakce, ani jména souborů.

Vynecháním údaje Param či vložením hodnoty 2 bude vynechán úvodní dotaz na pokračování v extrakci, uživatel však stále uvidí průběh extrakce archivu.

Příklad

Silent=2

zpět