Příkazy SFX: Update

  Update=<c>

  Možné hodnoty parametru <c> jsou U nebo F.

  U Extrahovat soubory, které se v cílové složce nenacházejí a aktualizovat existující soubory, jsou-li soubory v archivu novější než existující kopie.
  F Pouze aktualizovat existující soubory v cílové složce, jsou-li soubory v archivu novější než existující kopie.

  Příklad

  Update=U

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich