RARFILES.LST - nastavení pořadí souborů vsolid archivech

  Soubory v solid archivech jsou obvykle řazeny podle přípony. Je však možné zvolit jiné řazení, které je uloženo ve zvláštním souboru - rarfiles.lst (tento soubor by se měl nacházet ve stejné složce jako WinRAR.exe nebo ve složce %APPDATA%\WinRAR). Tento soubor je dodáván přímo v instalaci WinRARu, může však být změněn podle potřeb uživatele. Je to textový soubor, definující pořadí souborů při vytváření solid archivů. Může obsahovat jména souborů, masky a speciální položku - $default. Tato položka určuje umístění souborů, jejichž jméno se neshoduje se žádným jiným vzorem v soubor rarfiles.lst.

  Tipy pro zlepšení výkonu a urychlení komprese:

  • Podobné soubory by měly být pokud možno umístěny u sebe
  • Soubory, ke kterým se v archivu často přistupuje, by měly být umístěny na začátku

  Priorita masek je běžně dána jejich pořadím v souboru (dříve uvedená maska má přednost). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je maska znamenající podmnožinu jiné v souboru uvedené masky. V takovém případě má maska podmnožiny přednost před svou nadmnožinou, nezávisle na jejich vzájemné pozici v seznamu. Jsou-li například definovány masky *.cpp a f*.cpp, má maska f*.cpp vyšší prioritu a soubor ”filename.cpp” bude zpracován na pozici masky f*.cpp, ne *.cpp. Významnou maskou, pro kterou je toto pravidlo důležité, je maska *.*, která bude nezávisle na své pozici vždy použita pouze jako ”sběrná”, tedy pro ty soubory, pro které nebyla nalezena žádná konkrétnější maska.

  Příklad:

  jednoduchý příklad obsahu souboru rarfiles.lst

  file_id.diz
  readme.*
  *.doc
  *.txt
  *.hlp
  *.inf
  *.exe
  *.dll
  $default
  *.rar

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich