Složka %APPDATA%\WinRAR


Předchozí verze WinRARu uchovávaly soubory s uživatelskými daty, jako například registrační klíč, vzhledy WinRARu či soubor s exportovanými nastaveními settings.reg přímo v programové složce WinRARu. To však ve Windows Vista a následujících verzích není doporučeno a při určité konfiguraci systému to ani není možné - programům může být zápis do této složky zakázán. Pro ukládání dat aplikací je proto doporučeno používat složku "Data aplikací", určenou proměnnou %APPDATA%.

Skutečné jméno a umístění složky %APPDATA% závisí na verzi systému Windows a jeho jazykové mutaci. Tuto složku můžete otevřít následujícím postupem: spusťte okno Průzkumníka či dvojitým kliknutím otevřete ikonu "Můj počítač", napište do řádku s adresou %APPDATA% a stiskněte Enter. Můžete také zvolit položku "Spustit" v nabídce Start, napsat %APPDATA% a stisknout Enter. Data WinRARu se zde nacházejí v podsložce "WinRAR". Výše popsanými postupy lze otevřít i přímo tuto složku - za tímto účelem stačí vložit cestu "%APPDATA%\WinRAR".

Jen zřídka budete potřebovat s touto složkou pracovat ručně, může to ale být nutné pokud se rozhodnete zkopírovat nastavení WinRARu (settings.reg) na jiný počítač či zobrazit soubor se záznamy o chybách externím prohlížečem.

WinRAR však i nadále hledá registrační klíč či soubor settings.reg v obou těchto složkách - "%APPDATA%\WinRAR" i programové složce WinRARu, nová cesta "%APPDATA%\WinRAR" je však používána přednostně.

V případě potřeby však lze umístění složky pro data WinRARu předefinovat nastavením požadované cesty v klíči "AppData" ve větvi HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths v registrech Windows.

zpět