Switch -@[+] - deaktivovat či aktivovat seznamy souborů

  Vyskytnou-lis e v příkazovém řádku WinRARu parametry začínající znakem '@', považuje je WinRAR standardně za seznamy souborů ke zpracování (při zadání parametru '@nazev' bude očekáván seznam v souboru 'nazev'). Pokud však soubor s názvem '@nazev' skutečně existuje, bude tento parametr zpracován jako jakýkoliv jiný název souboru, nikoliv jako název seznamu souborů.

  Tuto nejednoznačnost lze použitím přepínače -@[+] vyloučit a výslovně určit, jak mají být interpretovány názvy souborů začínající znakem '@'.

  Použitím přepínače -@ budou všechny takovéto názvy považovány za názvy běžné souborů ke zpracování, nikoliv jako soubor se seznamem souborů.

  Přepínač -@+ naopak způsobí, že takové parametry budou považovány za seznam souborů, i kdyby soubor s takovýmto názvem existoval.

  Tento přepínač má vliv pouze na parametry, nacházející se v příkazovém řádku za ním, parametry před tímto přepínačem jím nebudou ovlivněny.

  Příklad

  otestovat soubor '@doma' v archivu poznamky.rar

  WinRAR t -@ poznamky.rar @doma

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich