Autentizační řetezec

 • Je to informace, která se zobrazí v dialogu "Nápověda/O Programu".
 • Pokud při vytváření archivu vyberete volbu "přidat záznam o autentičnosti", tak se k archivu přidá AV řetězec. Pak lze ověřit pravost takového archivu pomocí volby "Příkazy/Zobrazit informace o archivu" - tato vlastnost byla odstraněna ve verzi 5.
 • Znaky s kódy nad 128 (s diakritikou) nejsou vhodné, protože při jiné kódové stránce příjemce archivu se nemusí zobrazit správně.
 • AV řetězec musí mít délku nejmíň 5 znaků
 • Změna AV řetězce nebo převod licence
  • Zašlete žádost emailem, ve kterém bude uvedeno kdo byl původní majitel licence a kdo bude nový. Kvůli statistice i důvod změny.
  • Obdržíte od nás zvláštní licenční ujednání, které bude potřeba vrátit podepsané
  • Za vyřízení je nutno zaplatit manipulační poplatek jehož výši sdělíme na dotaz

zpět