Jméno nebo název společnosti

Použije se pro vystavení daňového dokladu.

zpět