Pravidla vyřizování reklamací

  • Samotný program reklamovat nelze, zkušební dobu shareware verze považujeme za dostatečnou k otestování.
  • Pokud se vyskytne problém s čitelností registračního klíče, do 5 dnů od nahlášení vám dohodnutým způsobem doručíme kopii.
  • AV řetězec nelze dodatečně změnit, uhrazení faktury považujeme za závazný souhlas s řetězcem na ní uvedeném, proto případnou změnu požadujte včas.

zpět