Sídlo firmy, IČ, DRČ

Jsou další údaje pro vystavení platného daňového dokladu.

zpět