Typ klíče

V případě multilicence pro každý počítač můžete dostat svůj registrační klíč, lišící se od ostatních v tom, že daný AV řetězec je doplněný o pořadové číslo. Nebo ve formuláři označíte možnost společný klíč a pak obdržíte jediný soubor pro všechny uživatele, což je jednodušší pro správce sítě, ale po doplnění AV obálky do archivu nelze zjistit, který z uživatelů archiv vytvořil.

zpět