Způsob platby a dodání

Obvyklý postup je, že po obdržení objednávky pošleme emailem předfakturu a po úhradě převodem pošleme emailem registrační klíč a daňový doklad v podepsaném PDF souboru, na požádání i papírový originál daňového dokladu v obálce.

zpět