3.00 - textová komprese

 1. Byl zaveden systém slev WinRARu 3.0, takže jednouživatelská licence nyní stojí pouze $29.

  Jako obvykle, již registrovaní uživatelé nemusí platit znova - registrace RARu 1.x - 2.x platí i pro verzi 3.

  Byla změněna adresa mezinárodních stránek WinRARu - www.rarlab.com. Zde naleznete vždy nejnovější verze a možnost registrace RARu.

  Nezapomeňte, že máme mnoho regionálních míst, která provádějí registrace RARu. Kompletní seznam naleznete v souboru rar_site.txt.

 2. Byl vylepšen kompresní algoritmus. Mezi změny patří:
  1. zvětšena maximální velikost slovníku na 4 MB, což pomůže zlepšit kompresní u velkých datových sad
  2. byl zaveden nový kompresní algoritmus, specializovaný na kompresi textových dat, založený na zdrojových kódech PPMII Dmitrije Shkarina: ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/ppmdh.rar

   Tímto bychom Dmitriji Shkarinovi rádi vyjádřili vřelý dík a úctu k jeho skvělému PPMII.
  3. zvláštní algoritmus pro předzpracování 32-bitových x86 spustitelných souborů, "true color" obrazových dat, zvukových dat a tabulek v mnoha případech výrazně zvýší kompresi
  4. RAR nyní automaticky zvolí nejvýhodnější kombinaci algoritmů, takže volba "Multimediální komprese" a přepínač -mm již nejsou potřeba a byly zrušeny.

   RAR nyní implicitně používá obecný kompresní algoritmus ve stupních komprese "Rychlá" a "Nejrychlejší" (-m1 a -m2), pokročilé algoritmy jako zpracování zvukových a obrazových dat, jsou zapnuty v při volbách "Normální" až "Nejlepší" (-m3...-m5), Pokročilá komprese textu v "Dobrá" a "Nejlepší" (-m4...-m5). Toto implicitní chování lze změnit použitím přepínače -mc.
  Archivy RARu 3.0 lze extrahovat jakoukoliv verzí RARu od 2.9, nyní tedy 2.9 a 3.0.
  Pozn. překl.: Pozor, toto neplatí pro knihovnu UnRARDLL - pokud používáte programy, které s touto knihovnou pracují, je třeba použít verzi na úrovni 3.0 či vyšší.
  RAR 3.0 dokáže extrahovat archivy všech předchozích verzí.
 3. Byl změněn algoritmus pro šifrování archivů - nyní je použit standard AES (Advanced Encryption Standard) s délkou klíče 128 bitů.
 4. Francesco Indrio <naradamoon@operamail.com>, <naradamoon@libero.it> opět odvedl dobrou práci při změně vzhledu grafiky WinRARu.
 5. Funkce "Průvodce" ("Wizard") pomůže začínajícím uživatelům při provádění základních operací krok za krokem. Stačí kliknout na tlačítko Průvodce a zvolit operaci, kterou si přejete provést.
 6. Možnost "Odeslat archiv e-mailem" na kartě "Soubory" v dialogu "Jméno a parametry archivu". Aby tato volba fungovala, musí Váš implicitní e-mailový program podporovat rozhraní MAPI.

  Z příkazového řádku lze tuto funkci aktivovat pomocí přepínače -ieml[.][adresa].
 7. Mezi operacemi, dostupnými z kontextového menu Průzkumníka je nyní i položka "Zkomprimovat a odeslat e-mailem".
 8. Byl změněn implicitní systém pojmenování částí děleného archivu z volname.rar, volname.r00 atd. na volname.part001.rar, volname.part002.rar, atd.
  Starý systém je možné aktivovat přepínačem -vn nebo volbou "Starý styl jmen dělených archivů" v dialogu voleb komprese.
  Pozn překl.: Archivy vytvořené starým způsobem však budou extrahovány i novou verzí.
 9. Byla přidána podpora tzv. "záchranných segmentů (soubory .rev), které umožní rekonstrukci chybějích částíděleného archivu. Každý .rev soubor umožní rekonstrukci právě jednoho chybějícího dílu RAR archivu, máte-li například ke svému archivu 5 záchranných segmentů, lze nahradit až 5 libovolných chybějících částí.

  Tyto segmenty lze při archivaci vytvořit buďto zadáním jejich počtu ve volbách komprese nebo příkazem "Ochránit archiv" při otevřeném prvním dílu archivu.

  Z příkazového řádku lze analogicky použít přepínač -rv[n] nebo příkaz rv[n].

  RAR i WinRAR automaticky hledají a použijí tyto segmenty, zjistí-li chyby při extrakci a testování dělených archivů.
  Ručně je možné opravu spustit buďto dvojklikem na .rev souboru nebo z příkazového řádku příkazem 'rc'.

  Rád bych poděkoval vývojářům programu Mirror, kteří tento postup navrhli a nabídli jeho využití v RARu.
 10. SFX moduly:
  1. SFX moduly pro Windows nyní podporují archivy větší než 4 GB a jména souborů v Unicode
  2. Je možné nahradit standardní knihovnu SFX archivu Vaší vlastní ikonou. Jednoduše zadejte soubor s ikonou v poli "Načíst ikonu SFX archivu ze souboru" na kartě "Text a ikona" v dialogu "Pokročilá nastavení SFX modulu".
  3. Nový příkaz SFX skriptu
   "Shortcut=DestType,SrcName,DestFolder,Description", který umožní vytvářet zástupce k extrahovaným souborům na Ploše, v menu Start, Start/Programy nebo "Po spuštění".

   Tato funkce je dostupná i přes seznam "Zástupci" na kartě "Pokročilé" v dialogu "Pokročilá nastavení SFX modulu".
  4. Byla změněna syntaxe SFX příkazu TempMode. Jako oddělovač dotazu a titulku je nyní použita čárka namísto '@'.
   Toto je důležité pouze pro uživatele, kdo nevyužívají voleb v dialogu "Pokročilá nastavení SFX modulu" a píší své skripty ručně.
  5. SFX příkaz "Delete" a pole "Vymazat následující soubory v cílové složce" v dialogu "Pokročilá nastavení SFX modulu" nyní mohou obsahovat masky souborů (wildcards). Například:

   Delete=*.tmp
  6. Byla odstraněna volba "Povolit externí podpis archivu" a odpovídající příkaz SFX "ExtSign".
   Formát archivu RAR 3.0 obsahuje značku konce archivu, takže SFX modul automaticky ukončí extrakci po jejím dosažení a implicitně ignoruje jakákoliv následující data.
  7. Pokud v příkazu SFX skriptu "Setup" zadáte INF soubor, SFX modul se jej pokusí nainstalovat, namísto jeho otevření v Poznámkovém bloku jako doposud.
  8. Nový SFX modul pro DOS je 32-bitový, takže odpadá limit velikosti slovníku na 64 kB a je možné extrahovat archivy RARu 3.0 bez ohledu na velikost slovníku.
  9. Tlačítko "Volby SFX..." v dialogu nastavení archivu otevře přímo dialog "Pokročilá nastavení SFX modulu" bez nutnosti nejdříve zvolit SFX modul. Pokud chcete zvolit SFX modul, učiňte tak na kartě "Modul" v tomto dialogu.
  Pozor, nové SFX moduly jsou schopny dekomprimovat POUZE archivy verze 3.0 a nesmí být použity u archivů starších verzí.
 11. K zašifrování archivu lze nyní použít přepínač -hp, který na rozdíl od -p zašifruje data i záhlaví souborů - tedy takové informace jako jména a velikosti souborů či komentáře, takže není možné tyto informace bez hesla zjistit.

  Stejnou funkci lze aktivovat volbou "Šifrovat i jména souborů" v dialogu zadání hesla v grafickém rozhraní WinRARu.
 12. Byla přidána podpora formátu ISO9660 (.iso), který je široce využíván pro uložení kopií celých disků - např. CD (tzv. images). WinRAR dokáže prohlížet a dekomprimovat obsah takového souboru. WinRAR rovněž podporuje rozšíření formátu ISO9660 Joliet a rozeznává dlouhá jména uložených souborů.
 13. Přepínačem -mc můžete změnit pokročilá nastavení komprese, jako například stupeň predikce a množství paměti pro kompresi textu pomocí PPMII. Toto můžete v grafickém prostředí WinRARu provést po stisku tlačítka "Komprese..." na kartě "Pokročilé" v dialogu parametrů komprese.
 14. Přepínač -ms umožní zadat soubory, které budou do archivu uloženy bez komprese. Například -msrar;zip;jpg.
  Pro soubory, které již jsou vnitřně komprimovány to umožní zvýšit rychlost komprese bez znatelného zhoršení kompresního poměru.

  Stejná možnost je i v grafickém rozhraní WinRARu v poli "Soubory, které budou uloženy bez komprese" na kartě "Soubory" v dialogu nastavení komprese.
 15. Příkaz "Informace" je nyní dostupný i vně archivů pro nekomprimované soubory. Jednou funkcí tohoto dialogu je zobrazení informací o vybraných souborech (např. odhadnutí kompresního poměru), jinou provádění různých operací na skupinách archivů. Po dokončení prohledávání vybraných souborů lze přepnout na jiné karty tohoto dialogu a provádět příkazy jako "Komentář" nebo "SFX" na všech nalezených RAR nebo ZIP archivech.

  Příkaz "Informace" tímto nahrazuje příkaz "Odhadnout kompresi", jehož funkce je nyní součástí právě příkazu "Informace". Byl snížen rozsah informací, poskytovaných odhadem komprese, protože výsledek odhadu nebyl natolik přesný, aby byl schopen poskytnout spolehlivé informace pro různé kompresní metody.
 16. Příkazy "Komentář", "Ochránit", "SFX", "Zamknout" a "Extrahovat" je možné použít i vně archivu. Jejich tlačítka jsou implicitně zakázána, toto lze ale změnit v nastavení nástrojové lišty nebo menu "Příkazy". Příkaz "Opravit" je dostupný i uvnitř archivů.
 17. Volba "Otestovat soubory po archivaci", z příkazového řádku přepínač -t umožňují otestovat archiv po kompresi. Tato volba je zvláště užitečná při přesouvání souborů do archivu, takže původní soubory jsou smazány až tehdy, potvrdí-li se úspěšné vytvoření archivu.
 18. Karta "Zálohování" dialogu nastavení komprese poskytuje dva nové režimy filtrování souborů podle času - soubory, modifikované před a po zadaném času.
 19. Přepínače -ta a -tb umožňují archivovat nebo extrahovat soubory, modifikované před nebo po zadaném datu. Formát času je YYYYMMDDHHMMSS. Je možné použít oddělovače jako '-' nebo ':' a vynechat další pole, pokud nejsou potřeba. Například následující zadání je v pořádku: -ta2001-11-20.
 20. Přepínač -ver umožní zachovat staré verze souborů v archivu při vkládání jejich nových verzí.

  Odpovídající volba v grafickém rozhraní WinRARu je "Zachovat předchozí verze souborů" na kartě "Zálohování" v dialogu nastavení komprese.
 21. Do pole výběru disků ve WinRARu byla přidána položka "Místa v síti", takže je možné v seznamu souborů procházet sítí. Toto pole obsahuje i některé zvláštní složky rozhraní Windows, jako "Tento počítač" a "Dokumenty".
 22. Pokud v kořenové složce disku stisknete tlačítko "O úroveň výše" nebo klávesu Backspace, zobrazí WinRAR v panelu souborů seznam disků.
 23. Ve WinRARu je možné používat kopírování souborů pomocí Schránky - klávesami Ctrl+C a Ctrl+V nebo Ctrl-Insert a Shift-Insert. Můžete například vybrat soubory v archivu, stisknout Ctrl+C, otevřít nějakou složku v Průzkumníku a soubory sem dekomprimovat po stisku Ctrl+V.
 24. Do dialogu průběhu operace bylo přidáno tlačítko "Pozastavit". Při archivaci se v tomto dialogu namísto celkové odhadnuté doby zobrazuje doba zbývající.
 25. V archivech RAR, ZIP, ACE a ARJ se zobrazuje sloupec CRC32.
  CRC32 je zvláštní kontrolní součet, který umožňuje zjistit, zda jsou dva archivované soubory shodné bez toho, aby bylo potřeba je dekomprimovat. Stejné soubory mají vždy stejný kontrolní součet CRC32.
 26. Pokud při archivaci zvolíte "Uložit každý soubor do zvláštního archivu", použije WinRAR text, zadaný jako jméno archivu, jako cílovou cestu pro vytvářené archivy. Předchozí verze při této volbě zadané jméno zcela ignorovaly.
 27. Při extrakci několika archivů najednou je k dispozici nová volba "Extrahovat archivy do podsložek". Pokud tuto volbu použijete, budou soubory z každého extrahovaného archivu umístěny do zvláštní složky, jejíž jméno je odvozeno ze jména archivu.
 28. Přepínač -ad připojí jméno archivu k cílově cestě. Tato funkce může být užitečná při extrakci více souborů najednou, takže jsou soubory z každého archivu extrahovány do zvláštní složky.
 29. V kontextovém menu Průzkumníka je při extrakci více souborů najednou dostupná volba "Extrahovat každý archiv do zvláštní složky".
 30. V dialogu "Nastavení/Obecné" jsou dvě nové volby:
  1. "Používat historii v dialozích"
  2. "Při startu spustit Průvodce"
 31. Nový přepínač -af dovoluje zvolit typ nově vytvářeného archivu při volání z příkazového řádku. Za lze dosadit 'rar' nebo 'zip'. Například 'winrar a -afzip arc' vytvoří nový ZIP archiv 'arc.zip'.

  Tento přepínač je podporován pouze ve WinRARu. Konzolová verze RARu ZIP archivy vytvářet neumí.
 32. Přepínač -en zamezí přidávání značky "konec archivu".

  RAR 3.0 implicitně přidává na konec každého nového nebo měněného archivu značku konce archivu. Toto umožňuje přidávat za samotný archiv jakákoliv externí data, jako například digitální podpisy, bez toho, aby je WinRAR považoval za chybu v archivu. Přesto může být ve zvláštních případech potřeba tuto funkci vypnout - jako například při přenosu archivu nespolehlivým spojením, kdy vysílající strana zároveň přidává do archivu nové soubory. Potom může být důležité zajistit, aby již přenesená část archivu nebyla mezi dvěma fázemi přenosu druhou stranou modifikována.
 33. RAR nyní může měnit šifrované solid archivy.
 34. Na nástrojovou lištu bylo přidáno tlačítko "Ukončit". Implicitně se však nezobrazuje, lze jej povolit v dialogu "Vybrat tlačítka" v nastavení nástrojové lišty.
 35. Dialog "Výběr tlačítek nástrojové lišty" umožňuje vybrat tlačítka, která se mají na liště zobrazovat. Lze také měnit jejich pořadí - jednoduše vyberte funkci, která se má přesunout a stiskem tlačítka "Nahoru"/"Dolů" ji přesuňte. Při stisknuté klávese ALT lze tlačítka na lištu i přímo přesunout myší.
 36. Volba "Zalamování textu" na kartě "Prohlížeč" v dialogu nastavení nastavuje implicitní režim zalamování v nově otevřených oknech interního prohlížeče.
 37. Konzolová verze RARu vypisuje chybová hlášení na standardní chybový výstup (stderr) namísto dosavadního standardního výstupu (stdout).
 38. Nový modifikátor '+' přepínače -ag umožňuje připojit proměnný řetězec před základní jméno archivu, namísto implicitního připojení na jeho konec.
 39. V dialogu "Cíl a volby extrakce" se Vámi zvolená cílová složka zobrazuje ve stromu již během psaní s malým 0,5s zpožděním. Ručně ji můžete nechat zobrazit stiskem tlačítka "Zobrazit ".
 40. Při zadávání souborů k vynechání z operace přepínačem -x a pole "Soubory, které budou vyloučeny ze zpracování" v dialogu "Jméno a parametry archivu" lze nyní používat souborové masky. Lze například zadat '-x*\temp\*'.
 41. Přepínač -ilog nyní akceptuje volitelné zadání jména souboru pro záznam průběhu operace (log soubor). Například '-ilogc:\log\backup.log'.
 42. Byla zlepšena podpora čínských a japonských jmen souborů (kódování DBCS) v ZIP archivech (formát RAR měl tuto podporu již od verze WinRAR 2.80). I nadále však doporučujeme pro taková jména používat formát RAR, protože používá přenositelnější kódování Unicode namísto DBCS v ZIP archivech.
 43. WinRAR používá nové styly zobrazování ovládacích prvků ve Windows XP.
 44. Byla zlepšena podpora "Skupinových pravidel" ve Windows. Dříve šlo otevřít disk, který je v těchto pravidlech zakázán stiskem tlačítka "O úroveň výše" uvnitř archivu nebo jeho přímým zadáním do pole s cestou.
 45. Je-li konzolová verze RARu - rar.exe - ve Windows NT spuštěn systémovou službou, běží i po případném odhlášení uživatele.
 46. Pokusíte-li se zavřít okno s probíhající operací nad archivem, která již běží déle než minutu, požádá WinRAR nejprve o potvrzení.
 47. WinRAR nyní rozeznává a zpracovává záznamy @LongLink ve formátu TAR, které jsou GNU verzí TARu používány pro uložení jmen souborů delších než 100 znaků.

zpět